Wykonywanie okresowych przeglądów budynków a prawo budowlane.

3 lipca 2012
Autor:

W ustawie „Prawo budowlane” uregulowano wiele kwestii związanych z eksploatacją budynków. Wymienione są szczegółowo obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego. Jest to dokument, którego nie muszą posiadać domy jednorodzinne, budynki zagrodowe, czyli przeznaczone do prowadzenia gospodarstwa rolnego, domki letniskowe czy też budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 metrów kwadratowych. Wszystkie biura czy budynki wielorodzinne muszą mieć prowadzoną taką książkę, gdyż tam są odnotowywane przeglądy budowlane.

Przeglądy okresowe budynków wykonywane są co roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku budynków, których powierzchnia zabudowy wynosi ponad dwa tysiące metrów kwadratowych lub powierzchnia dachu jest większa niż tysiąc metrów kwadratowych, to przeglądy muszą być przeprowadzane dwa razy w roku, pierwszy do końca maja, a drugi do końca listopada każdego roku. Takie zaostrzenie przepisów jest wynikiem katastrof budowlanych, które miały miejsce w przeszłości, a celem jest zapewnienie należytego stanu technicznego budynków.

Przeglądy budowlane muszą obejmować wiele elementów, wśród których należy wymienić wszystkie elementu budynku, w tym dach i elewację oraz instalacje, które są narażone na wpływy atmosferyczne i działanie niszczących czynników związanych z użytkowaniem budynku. Należy sprawdzić wszelkie instalacje służące utylizacji odpadów stałych i ścieków. Nie można zapominać o kontrolowaniu przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju wentylacji. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku budynku, w którym znajduje się instalacja gazowa. Co pięć lat należy sprawdzić także instalację elektryczną i odgromową.


Przeglądy okresowe budynków mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, ponieważ osobie, która nie ma odpowiednich kwalifikacji grozi odpowiedzialność karna. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas przeprowadzania kontroli, musi zostać sporządzony protokół, który otrzymuje nadzór budowlany.


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz