W co inwestować w ciężkich czasach?

3 lipca 2012
Autor:

Na takie pytanie usłyszymy zapewne bardzo różne odpowiedzi, zależne mocno od głównego nurtu zainteresowań pytanego analityka. Nie będą to odpowiedzi wykluczające się – natomiast będą wskazywać bardzo rozmaite możliwości lokat i strategie inwestycyjne. Lokaty bankowe

Rzeczywiście, wszystko wskazuje na wybitnie małą przewidywalność sytuacji gospodarczej. Pokłosie głębokiego kryzysu sektora bankowego za Oceanem, głębokość powiązań większości organizacji bankowych, kryzys Islandii, banków brytyjskich i większości europejskich, problemy Hiszpanii, Portugalii i Włoch, najgłębszy z możliwych kryzys Grecji to z grubsza opisany zestaw faktów pogłębiających ryzyka i zniechęcających inwestorów do większej aktywności.

Taka sytuacja owocuje jednak o tyle istotną dla banków zmianą z zainteresowaniu ich ofertą, że klienci w dużym stopniu powracają do dosyć konserwatywnych metod inwestowania czyli po prostu umieszczają pieniądze na lokatach terminowych. Można też lokatę potraktować jako zabezpieczenie stabilizacyjne i jakiś mniejszy procent sum przeznaczonych do ulokowania zainwestować nieco agresywniej, w jakiejś mierze indywidualnie budując sobie rodzaj najlepiej przez nas wyczuwanej lokaty strukturalizowanej. Przy większych możliwościach inwestycyjnych warto oprzeć się o zasady stosowane przez mistrzów inwestowania czyli opisane wyżej zabezpieczenie lokatami na tradycyjnych warunkach i inwestowanie w akcje oparte na zasadzie zakupu akcji na ich maksymalnych spadkach. Oczywista nie mogą być to zupełnie przypadkowe zakupy i przez to nie jest to pomysł dobry dla kogoś, dla kogo emocje giełdowe są obce całkowicie.

Innym tropem wartym badania w latach kryzysu jest systematyczne inwestowanie w konta IKE. Mamy tu wprawdzie ograniczenie kwotowe, wynikające z wielokrotności średniego wynagrodzenia, ale mamy względną pewność przyrostu wartości takiej inwestycji zarządzanej przez któryś z doświadczonych funduszy inwestycyjnych. Jeśli trafi się nam jakaś nadwyżka wykraczająca ponad poziom limitu wpłat do IKE, można z czystym sumieniem utworzyć z niej lokatę terminową, najlepiej jeszcze dzieląc ją na jakieś transze, co ułatwia nam postępowanie w sytuacji, kiedy musielibyśmy z losowych przyczyn wycofywać kapitał przedterminowo. Najlepsze lokaty – to od dawna obligacje amerykańskie i niemieckie – można bez problemu zlecić tego rodzaju transakcję w biurze maklerskim.


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz