Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia

27 marca 2013
Autor:

Praca w zawodzie instalatora systemów alarmowych jest obecnie bardzo lukratywna, zwłaszcza wtedy, gdy ma się możliwość zdobywania dużych kontraktów. Dlatego też aby rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie, rekomendowane jest posiadanie specjalnych licencji pracowników zabezpieczenia technicznego. Dzięki nim uzyskuje się niezbędne uprawnienia do pracy w zawodzie tam, gdzie konieczne jest szczególne bezpieczeństwo. Do tego, aby wykonywać systemy alarmowe w domu, wystarczy tylko szkolenie instalacji systemów alarmowych, ale jeżeli chodzi już o przygotowywanie systemów dla obiektów ustawowo chronionych (w myśl ustawy o ochronie osób i mienia Dz.U z 1997 r. nr 114, poz. 740), na przykład banków czy muzeów, konieczne jest posiadanie koncesji wydawanej przez MSWIA, a podstawą jest w tym przypadku posiadanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.

Otrzymane uprawnienia

Dzięki licencji można wykonywać montaż, czynności eksploatacyjne, konserwacyjne i naprawcze elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, urządzeń i środków mechanicznych, dodatkowo przygotowywanie projektów zabezpieczenia technicznego, zarządzanie pracownikami zabezpieczenia technicznego.

Wymagania kwalifikacyjne

Aby można było ubiegać się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

  • obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej
  • skończone 21 lat
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • brak karalności za przestępstwa umyślne
  • nienaganna opinia wydana przez komendanta jednostki Policji
  • zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań potwierdzona orzeczeniem lekarskim
  • odpowiednie wykształcenie – co najmniej średnie techniczne w specjalności elektrycznej, elektronicznej, łączności lub mechanicznej

Koszty uzyskania licencji wynosi tyle samo, ile uzyskanie licencji I stopnia, a mianowicie 308 złotych. Jeżeli będzie się chciało uzyskać dodatkowe uprawnienia. Do uzyskania licencji II stopnia przy posiadaniu wykształcenia wyższego lub średniego technicznego nie jest konieczne przechodzenie dodatkowych kursów.

Maciej – prowadzi szkolenie z instalacji alarmów


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz