Osoba niepełnoletnie a PIT

27 marca 2013
Autor:

Osoba niepełnoletnia a PITW przypadku, gdy osoba niepełnoletnia posiada dochód, musi ona rozliczyć własny PIT, który składają w jej imieniu rodzice (lub opiekunowie prawni). Rodzice nieletniego są zobowiązani do wykazania dochodów dziecka we wspólnym zeznaniu PIT-36 oraz dodatkowo wypełniają PIT/M.

Które z małżonków po separacji/rozwodzie rozliczy dziecko?

W sytuacji gdy rodzice rozliczają się osobno, należy dochód małoletniego podzielić na pół i doliczyć go po połowie każdemu z rodziców. Jeśli sąd orzekł separację między rodzicami, to dochód małoletniego rozlicza rodzic, który zajmuje się wychowaniem dziecka.

Tak samo postępuje się w sytuacji, gdy władza rodzicielska została odebrana jednemu z rodziców. Należy pamiętać, że prawo do doliczenia dochodów małoletniego dziecka mają tylko jego rodzice.

Które dochody małoletniego może doliczyć rodzic?

Rodzice mają prawo do doliczenia dochodów małoletniego dziecka, które pochodzą z renty, praw majątkowych, kapitałów pieniężnych, dzierżawy lub najmu. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, rodzic nie może doliczyć dochodów dziecka pochodzących z umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W takiej sytuacji dziecko będzie zobowiązane do złożenia własnego rozliczenia rocznego w formularzu PIT-37. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, że formularz musi być podpisany przez rodzica, nie przez małoletniego.

Kto rozlicza małoletniego po ślubie?

W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia wstąpiła w związek małżeński, zgodnie z przepisami w tym momencie uzyskuje ona pełnoletniość zgodnie z prawem. Nawet w sytuacji unieważnienia małżeństwa, nie traci taka osoba statusu osoby pełnoletniej.

W takiej sytuacji osoba ta jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia się. W rozliczeniu uwzględnia się wówczas dochody, jakie osoba zaczęła wykazywać od dnia uzyskania pełnoletniości, czyli w tym przypadku od daty zawarcia związku małżeńskiego.


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz