Problemy psychiczne

15 września 2013
Autor:

Współcześnie, w szybkim tempie wzrasta liczba kobiet i mężczyzn doświadczających problemów emocjonalnych. Wedle wyliczeń Ministerstwa Zdrowia, co czwarta osoba w Polsce będzie w pewnym okresie swojego życia chorowała na trudności psychologiczne. Do najczęściej występujących należą zaburzenia związane z nastrojem, dotyczące lęku oraz uzależnienia. Mimo wysokiego wskaźnika występowania zaburzeń w polskim społeczeństwie funkcjonuje wiele fałszywych przekonań dotyczących ich przyczyn i objawów. Jedną z najbardziej złych postaw jest odsuwanie osób doświadczających zaburzeń psychicznych, która najczęściej wynika z lęku i nieznajomości faktów. Zazwyczaj wspomina się w tym kontekście o nieudolności psychicznej, niedojrzałości, a też zasłużonej karze. Stereotypy te są dalekie od prawdy. Przyczyniają się do tego, że poszukiwanie wsparcia, jakim jest psychoterapia, związane jest z dodatkowym wstydem oraz poczuciem winy.

Przyczyny występowania
Do tej pory nie odkryto jednego czynnika, który przyczynia się do występowania zaburzeń emocjonalnych. Obecnie najpopularniejszą koncepcją jest tak zwany model bio-psycho-społeczny, zgodnie z którym problemy psychiczne są związane z czynnikami psychologicznymi, biologicznymi, społecznymi i osobowościowymi. Nie ma zatem jednej drogi prowadzącej w stronę zachorowania, natomiast mówimy o wspólnym występowaniu podanych czynników. W praktyce oznacza to wymóg zindywidualizowanej analizy pochodzenia problemów pacjenta poprzez zebranie precyzyjnego wywiadu obejmującego czas od narodzin do okresu zgłoszenia się na konsultację z profesjonalistą, czym zajmuje się dobry psycholog. W efekcie można szczegółowo poznać trudności pacjenta oraz powody ich powstania, w taki sposób aby możliwe było zaoferowanie najbardziej skutecznej metody wsparcia.

Leczenie
Pomimo niejednoznacznych przyczyn nabywania problemów psychicznych zaproponowano wiele możliwości ich leczenia, co może dawać nadzieję na lepszą jakość życia i zmniejszenie bólu. Jedną z nich jest terapia poznawcza, której efektywność została udowodniona dzięki badaniom naukowym. Podkreśla ona rolę myślenia w powstawaniu i utrzymywaniu się trudności psychologicznych. To jak myślimy o sobie samym, o innych czy o świecie nierozerwalnie wpływa na to jak czujemy się somatycznie, jakie jest nasze samopoczucie i w jaki sposób się zachowujemy. Obecnie terapię poznawczą zazwyczaj łączy się z drugą formą psychoterapii, jaką jest terapia behawioralna. Jest ona skoncentrowana na zmianie dysfunkcjonalnych zachowań ludzi na te, które są bardziej korzystne lub mniej szkodliwe.


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

    None Found