Suszenie higroskopijnych tworzyw konstrukcyjnych

20 kwietnia 2013
Autor:

W przypadku tworzyw sztucznych a w szczególności w przypadku tworzyw konstrukcyjnych bardzo ważne znaczenie ma zastosowanie właściwej metody suszenia i utrzymania specyficznych dla danego typu tworzywa parametrów suszenia. Bez spełnienia tych warunków nie jest bowiem możliwe otrzymanie wysokojakościowego produktu. W przeciwieństwie do tworzyw nie higroskopowych jak np. PS, PVC, PE lub PP w przypadku których wilgoć może osadzać się jedynie na powierzchni granulatu, większość tworzyw technicznych ma właściwości higroskopowe. Oznacza to, że woda znajduje się również wewnątrz granulatu i musi zostać usunięta z wnętrza granulatu w procesie suszenia.

Jeśli materiał nie zostanie dobrze wysuszony przed wtryskiem, wyroby, które zostaną wykonane w takich warunkach mają często całkiem inne, znacznie gorsze własności fizyczne. Dotyczy to głównie spadku wytrzymałości na udarność i rozciąganie.

Suszenie w gorącym powietrzu

W większości zakładów jest to obecnie najczęściej stosowana technika suszenia tworzyw sztucznych. Niestety nie dla wszystkich tworzyw metoda ta jest odpowiednia. W przypadku suszenia podgrzanym powietrzem atmosferycznym pojawia się granica możliwości stosowania tej metody. Metoda ta pozwala na usuniecie wilgoci z powierzchni granulatu. Niestety nie jest skuteczna dla usunięcia wilgoci z wnętrza ziaren granulatu. Zaletą systemu suszenia gorącym powietrzem jest niski koszt urządzeń. Niestety oszczędności inwestycyjne mogą zostać w krótkim czasie utracone wobec wysokich kosztów eksploatacji. Metoda ta charakteryzuje się znacznym poborem energii związanym z koniecznością ogrzania dużych ilości powietrza. Powietrze po przejściu przez komorę suszenia jest wydalane do atmosfery.

Suszenie suchym powietrzem

W przypadku tworzyw higroskopijnych (ABS, PA, PC, PET) dla uzyskania dobrego efektu suszenia wymagane jest doprowadzenie do powstania znacznej różnicy ciśnień między ciśnieniem pary wodnej zawartej w ziarnach granulatu a ciśnieniem powietrza suszącego. Suszony granulat poddawany jest równolegle ogrzaniu do temperatury leżącej poniżej temperatury mięknienia danego tworzywa. Temperatura ogrzewania ograniczona jest również przez inne ewentualne reakcje chemiczne, które mogła by wywołać nadmierna temperatura. W metodzie tej powietrze jest przepuszczane przez komorę zawierającą środek absorbujący wilgoć. Para wodna zamieniona zostaje w mgłę, która absorbowana jest przez środek suszący. Otrzymuje się dzięki temu powietrze o stałej wilgotności bezwzględnej. Efekt suszenia tą metodą jest całkowicie niezależny od warunków klimatycznych.

Najnowocześniejsze, ekonomiczne i najlepsze na rynku suszarki posiadają karuzelowy system komór zawierających środek absorbujący wilgoć. Konstrukcja taka umożliwia ciągłą pracę suszarki, bez potrzeby przerywania jej pracy na czas związany z regeneracją środka absorbującego.

Czas suszenia i czas przebywania tworzywa w suszarce.

Łatwo zauważyć, że temperatura suszenia i punkt rosy charakterystyczny dla danego tworzywa nie są jedynymi czynnikami wpływającymi na wynik suszenia. Każde tworzywo ma również własny specyficzny czas suszenia, którego potrzebuje by oddać zawartą wilgoć. Czas przebywania tworzywa w zbiorniku suszącym zależy od pojemności zbiornika suszarki i wydajności urządzenia. Wielkości te wpływają na optymalny czas suszenia tworzywa. Dopasowanie ilości powietrza do ilości suszonego powietrza realizowane jest systemem regulacji klap ALAV.


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz