6 grudnia 2023

Ekonomia, prawo, informatyka – najbardziej oblegane kierunki studiów

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje tysiące abiturientów. Często wybór ten określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki cieszą się największą popularnością.

Najbardziej oblegane kierunki studiów

Pośród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na podium znajduje się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami pionierskimi, niemniej jednak dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się głównie o indeks na kierunkach zarządzanie i psychologia. Na kolejnych pozycjach pojawiają się kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), prawo i administracja, rozmaite filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, a także orientalistyki (japonistyka i sinologia). Najtrudniej dostać się też na studia związane z grafiką komputerową, realizacją filmową czy marketingiem. Warto zaakcentować, że duża liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak wybrać najlepsze dla nas studia?

Rozmyślając o wyborze kierunku studiów powinno się wziąć pod uwagę pasje, ale także przyszły popyt na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że wybrany kierunek nie musi określać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie poszerzać swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Są one organizowane na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i zazwyczaj nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby w nich uczestniczyć. Wystarczy mieć tytuł inżyniera, magistra bądź licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez działanie w wolontariatach czy organizacjach uczelnianych. Trzeba zagospodarować te lata jak najlepiej.