28 września 2023

Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o automatycznej windykacji, znajdziesz na flobo.io.

Może być dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się wobec dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje podobną liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym terminie z pewnością rośnie. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może przygotować własne harmonogramy czynności wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Ostatecznie, jeśli wypunktowane powyżej kroki zadziałają, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]