21 lutego 2024

Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Potrzebujesz użyć generator not księgowych? Odwiedź tę stronę.

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy wspomnieć, że taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. Wszak poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością lub niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]