21 lutego 2024

Funt szterling to nadal silna waluta

Szczegółowe wiadomości na temat kursu funta w kantorach. Przekonaj się!

Funt szterling, potocznie zwany funtem brytyjskim, to jedna z najważniejszych światowych walut. Mimo przynależności najpierw do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a następnie Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie weszła do strefy euro i utrzymała swoją historyczną walutę.

Funt brytyjski a Brexit

Na skutek decyzji o Brexicie, który był długotrwałym, ponad czteroletnim procesem, cena funta względem dolara i euro zdecydowanie spadła. Wiązało się to m.in. z ogłoszeniem przez duże podmioty, w tym te związane z sektorem finansów, wycofania się z rynku brytyjskiego, co zagrażało zmniejszeniem się ilości zatrudnianych pracowników, a w konsekwencji również spadkiem wpływów do PKB. Odrabianie wyraźnego spadku kursu funta szterlinga z 2016 r. odbywa się stosunkowo powoli i przy dość zauważalnych wahaniach wartości waluty. Kolejną komplikacją w tym procesie stała się bessa z 2020 r. spowodowana długim zamknięciem brytyjskiej gospodarki na czas trwania pandemii wirusa COVID-19. Wypada aczkolwiek zaznaczyć, że funt brytyjski to niesłychanie mocna waluta, obecna na Starym Kontynencie już od dziewięciuset lat, która w samym tylko ubiegłym wieku podźwignęła się po dużych spadkach wywołanych rezygnacją z powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. czy legendarnym już ataku spekulantów walutowych określanym mianem “Czarnej środy” z 1992 r.

Bieżący kurs funta – nasi rodacy nadal go sprawdzają

Funt brytyjski pozostaje dla Polaków znaczącą walutą, w której w dalszym ciągu ochoczo inwestują swoje pieniądze. Dzieje się tak w głównej mierze z tej przyczyny, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wielu zatrudnionych tam rodaków nie planuje wrócić do ojczyzny i nieustannie wspomaga finansowo swoje rodziny w Polsce. Aktualnym kursem funta szterlinga interesuje się więc znaczna grupa osób. Szuka ona głównie precyzyjnych komunikatów nie tylko o cenie tej waluty, ale nieraz także danych historycznych sięgających kilku lat wstecz. Takie informacje można znaleźć między innymi na stronie kantoru internetowego, który uaktualnia kurs w odstępach co kilka sekund. Dane te umożliwiają też wprawnym inwestorom zlecać sprzedaż waluty po opłacalnym kursie.