6 grudnia 2023

Leasing – jakie ma zalety?

Leasing bez wątpienia jest wymieniany jako jeden z najbardziej lubianych przez przedsiębiorców narzędzi finansowych. Nie może to rzecz jasna dziwić, gdyż jego duże plusy powodują, że leasing bywa doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym zmniejszenie wydatków wiążących się z działalnością przedsiębiorstwa. W szczególności ze względu na to, że w Polsce ratę leasingu interpretuje się jako koszt uzyskania przychodu. Na fakt, że leasing okazuje się tak korzystny wpływa również to, iż umożliwia on zdobycie niezbędnych do prowadzenia firmy dóbr bez potrzeby ich kupowania. Na jakich zasadach konkretnie jednak polega leasing? O czym nie powinniśmy zapominać decydując się na tę metodę finansowania?

Na czym polega leasing?

Określenie leasing wywodzi się z języka angielskiego, w którym znaczy dzierżawę. W państwach anglosaskich prawo nie odróżnia leasingu od wynajmu, lecz w naszym kraju są to określenia odmienne. Leasing to wypożyczenie przez leasingodawcę danego dobra leasingobiorcy, za co ten drugi zobowiązuje się opłacać raty leasingowe. Przedmiotem leasingu najczęściej bywają auta, które składają się na flotę przedsiębiorstwa, maszyny potrzebne do działania firmy lub sprzęt do sklepu. Po wygaśnięciu leasingu wypożyczone dobra zostają oddane leasingodawcy, a ten zwykle odsprzedaje je w niskiej cenie.

Opłacalny leasing – jak go wyszukać?

W ostatnim czasie w naszym kraju dostępnych jest sporo ofert leasingu. Ich mnogość powoduje, iż trudno znaleźć w tej grupie tę najkorzystniejszą – potrzebne w tym celu będą specjalistyczne kwalifikacje. Z uwagi na to, że nie każdy przedsiębiorca je posiada, stawiając na leasing, dobrze postąpimy korzystając z doradztwa specjalisty. Przed znalezieniem oferty warto więc udać się do doradcy kredytowego, który powie, jak znaleźć ofertę odpowiednią dla naszych potrzeb oraz zagwarantuje, iż leasing naprawdę okaże się najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.