6 grudnia 2023
metoda kasowa

Metoda kasowa a podatek VAT

Osoby z własną działalnością gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. W tej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy czasem spotykają się z sytuacją, gdy muszą kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Mając na względzie wspomniany powyżej limit z tej metody może skorzystać większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest problem z codziennym monitorowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Z kolei już przy kilkuset dokumentach pilnowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]