6 grudnia 2023

Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Zleć badania kierowców Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim badaniom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, ponieważ badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, ale gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania każdego roku.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]