21 lutego 2024

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Na tlumaczalnia.pl przeczytasz wszystko, co trzeba wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń wykonują mnóstwo zwykłych i przysięgłych przekładów na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, że w internecie łatwo wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często niezbędne, przykładowo jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas wykonania, typ tłumaczenia – to wpływa na finalną cenę usługi

Finalny koszt translacji tekstu determinują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest praktycznie o wiele tańsza aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy przygotować się na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład referatów medycznych, prac naukowych lub dokumentów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, ale również należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych błędów.

Przekład zwykły a poświadczony

Należy dodać, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak np. akt ślubu albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu bądź oryginału oraz przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]