20 kwietnia 2024
doradca zawodowy kraków, coach biznesu

Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach jest niesłychanie konkurencyjny i wymusza regularne dopasowywanie się do jego aktualnych potrzeb. Stąd tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, ale także wydajna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką wykwalifikowanego coacha.

Sesje z coachem kariery – rozwiń nowe kwalifikacje zawodowe

Doświadczony coach biznesu pomaga poszerzyć zakres umiejętności danej osoby, otwiera ją na nadchodzące wyzwania zawodowe i ewentualne zmiany. Za sprawą wsparcia może ona dużo skuteczniej nabywać nowe kwalifikacje, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również daje ciekawsze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na celach oraz aspiracjach klienta, dlatego sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na realizację ustalonych założeń. Kto chętnie korzysta z sesji coachingowych? To przede wszystkim dyrektorzy czy właściciele firm, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje w dziedzinie zarządzania i planowania pracy.

Jak wygląda współpraca z coachem kariery?

Podstawą przynoszącej pożądane rezultaty pracy z coachem kariery, jest staranne poznanie klienta. W związku z tym pierwsza sesja z coachem koncentruje się na dokładnym ustaleniu oczekiwań i aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najdotkliwszych niepowodzeń oraz najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Wstępna rozmowa nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można umówić się na spotkanie przez komunikator czy też telefonicznie. Po przeprowadzeniu określonej ilości sesji coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, które cele zostały osiągnięte oraz gdzie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]