6 grudnia 2023

Osuszanie piwnic i fundamentów – komu zlecić?

Nawet jeśli budynek stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest ryzyko, iż z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć także nagle z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w rezultacie źle wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – najpierw rozpoznanie przyczyn

Wilgotne ściany nie znaczą od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba zacząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, toalety czy kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest często rezultatem przecieków z uszkodzonego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla specjalistów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Eksperci, którzy mają szerokie kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoją pracę od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to podstawę do określenia słusznych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i wykruszają się, a na ścianach tworzą się zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się wysoko – niekiedy wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która wstrzyma wznoszenie się wody wzwyż. Następnym krokiem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów polega niekiedy przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem profesjonalnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Nierzadko niezbędne będzie również odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budowli, jak przepusty rur, przepusty kabli i ściany żelbetowe.