6 grudnia 2023

Ważne badania psychologiczne operatorów

Na http://bit.ly/2xJ7hte dowiesz się, jak zamówić badania operatorów Bielsko Biała.

Kiedy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą się im poddać. Konieczność ich wykonania ten prawo nakłada też na operatorów koparek, wózków, dźwigów i podobnych sprzętów. Dlaczego istnieje taka potrzeba i na czym badania takie polegają?

Dlaczego badania operatorów są niezbędne?

Prawo wyraźnie określa, które grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często dochodzi w nich do wypadku, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, złym widzeniem bądź nie dość szybką reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i to powoduje, że wykonywanie takich kontroli jest tak ważne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Bada się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także zdolność oceny odległości, poziom koncentracji oraz prędkość reakcji. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe TAK lub NIE, używana jest także specjalna aparatura. Zwykle nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo testy są ważne, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby badanej. Standardowo są to trzy-cztery lata, zaś w przypadku osób powyżej 50 lat – jeden-dwa lata.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]