29 listopada 2023

Dekarbonizacja przemysłu to niższe koszty produkcji i korzyść dla środowiska

Porządna porcja wiedzy o trigeneracji. Zobacz koniecznie!

W wyniku rozwoju przemysłu pojawił się szybki wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również uzmysłowienie sobie jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż fabryki szukają nowych rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich wpływu na otoczenie.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej firm produkcyjnych przez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze użycie zasobów energetycznych, przede wszystkim przez zmniejszenie zużycia gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, czy trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego generowany jest również chłód.

W licznych dziedzinach przemysłu osiągalne jest także korzystanie z energii z odzysku, innymi słowy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje na różnych etapach produkcji i która zwykle bywa po prostu uwalniana, a przez to bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i powtórne jej użycie daje z czasem spore oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W czasach globalnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na ekosystem jak również wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna metoda do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Naturalnie, implementacja takich środków ciągnie za sobą poważne koszty, niemniej jednak w efekcie profity jakie one dają, całkiem je kompensują. Oszczędności związane z obniżeniem kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z kolei minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Nasza siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10