21 lutego 2024

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kontener otwarty znajdziesz na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część odpadów nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z składowaniem i transportem odpadów. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich firm?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu transportują do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]